Press/Media

Elmer (LCH) i lokaltidningen Markbladet vecka 45 2010
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=vb8gxhgb&gInitP...

Paul (LCH) i Folkbladet oktober 2010
http://www.folkbladet.nu/190424/full-rulle-trots-lille-pauls-ovanliga-sj...

Elmer (LCH) i GT juli 2010. Länken är till det blogginlägg där jag lagt upp avfotograferingar av reportaget som bara var med i pappersupplagan av tidningen och alltså inte finns på nätet.
http://beckahbitch.blogg.se/2010/july/har-kan-du-lasa-elmers-reportage.html

Hailey (FHL) i Expressen TV juni 2010
http://www.expressen.se/tv/nyheter/inrikes/hailey-dor-utan-en-donator/
 

Skånska Dagbladet 2011-08-06
"Bloggar om sitt sjuka barn" Artikel om Alexandra Bylund och hennes son Mio.
Länk till Alexandra Bylunds blogg

Barn & Cancer 1/09
http://www.barncancerfonden.se/Behallare/Tidning/Tidigare-nummer/2009/Ba...

Barn & Cancer 5/04
http://www.barncancerfonden.se/Behallare/Tidning/Tidigare-nummer/2004/Ba...

Barn & Cancer 1/04
Vetenskaplig kongress samlar läkare
BARNCANCERFONDENS styrelse har beslutat att stöjda organiseringen av The Histiocyte Society 2004, ett vetenskapligt möte som samlar barnläkare och forskare från hela världen. Kongressen kommer att äga rum i Stockholm hösten 2004 och det ekonomiska bidraget är på 100 000 kronor. Kongressen har genomförts i olika delar av världen varje år sedan mitten av 1980-talet, i nära samarbete med den amerikanska föräldraföreningen Histiocytosis Association of America. Ansvarig för arrangemanget i år är docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Barn & Cancer 1/02
http://www.barncancerfonden.se/Behallare/Tidning/Tidigare-nummer/2002/Ba...
 

DELA