God jul och gott nytt år!

Nyhetsbrev #2 december 2011

Vi vill önska alla våra medlemmar en riktigt god jul ett gott nytt år. Vi hoppas på att kunna ordna ett informationsmöte i Stockholm under den första halvan av 2012 och återkommer med mer information när vi har fått alla detaljer på plats.

Under hösten har vi deltagit i det årliga mötet i Wien. Det var en intressant konferens och vi knöt några nya kontakter, bl a med den Nederländska föräldraföreningen. De delade med sig av sina erfarenheter av sin Facebookgrupp som fungerar mycket bra som kommunikationskanal och plats för diskussioner och stöd. Detta kanske vore något också för vår förening?

Artiklar i tidingen Barn&Cancer

Ellen Beinö, 12 år, berättar om hur det är att leva med Langerhans Cell-histiocytos.
http://www.barncancerfonden.se/Behallare/Tidning/Senaste-numret/Barn--Ca...

Professor Jan-Inge Henter om forskning på histiocytossjukdomar.
http://www.barncancerfonden.se/Behallare/Tidning/Senaste-numret/Barn--Ca...

 

Pris till Jan-Inge Henter
JUBILEUMSPRISET – 150 000 kr jämte sekelmedalj i silver

Jubileumspriset är Sällskapets äldsta pris, instiftat 1858 med anledning av SLS 50-årsjubileum. Priset delades ut första gången 1869. Sedan 1890 har priset delats ut årligen för att ”belöna värdefulla, av svenska medborgare författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.

Professor Jan-Inge Henter, enhetschef Barncancerforskningsenheten, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet fick priset "för omfattande, såväl kvalitets- som kvantitetsmässig, translationell forskning kring familjär hemafagocytosk kombinerad immuneffekt".

http://www.sls.se/Forskning--utbildning/Priser-och-medaljer/

 

 

DELA