Infoblad till vårdgivare

Vi har tagit fram ett litet infoblad som talar om att föräldrföreningen finns och hur man kan komma i kontakt med oss. Den är distribuerad till Sveriges barnonkologiska centra, men kan också gärna skrivas ut och sättas upp på andra sjukhus, barnavårdsmottagningar eller andra relevanta platser.

BilagaStorlek
Ff-histiocytos-infoblad.pdf38.11 kB
DELA