Dokumentarkiv

Histiocyte Society 24rd Annual Meeting
Berlin 1-3 October 2008


Histiocyte Society 23rd Annual Meeting
Cambridge 23-25 September 2007


Informationsmöte den 25 januari 2007
Minnesanteckningar


Histiocyte Society 22nd Annual Meeting
Buenos Aires 15-17 October 2006


Informationsmöte den 19 januari 2006
Minnesanteckningar

Det pågår ett intensivt forskningsarbete om LCH, både i Sverige och utomlands. På vårt senaste föräldramöte fick vi höra dels om detta, och även om neuroröntgen och neuropsykologi.

Histiocyte Society 21st Annual Meeting
Vancouver 25-27 september 2005


Informationsmöte den 28 oktober 2004
Minnesanteckningar
Senaste forskningen om Langerhans cell Histiocytos (LCH


Utbildningsdag den 13 april 2002
Minnesanteckningar
Dr. Jan-Inge Henter, och Dr. Ulrika Calming båda från Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, tog sig tid att hålla denna informationsträff med oss i föräldraföreningen denna lördag vilket vi förstås är mycket tacksamma över.


Utbildningsdag den 30 januari 1998
Minnesanteckningar
Dr. Jan-Inge Henter, barnonkolog på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, hälsade oss välkomna och gjorde en snabb presentation av utbildningsdagen. Han började med att berätta om sitt projekt Kunskapscentrum Histiocytos, där Socialstyrelsen genom finansiellt stöd bl. a givit oss föräldrar möjligheten att få ta del av informationen kring forskningen för LCH. Det är också tack vare det som bl.a. dessa två utbildningsdagar kommit till stånd.


Praktiska råd och tips till föräldrar


Utbildningsdag den 18 oktober 1996
Minnesanteckningar
Vi samlades vid det Medicinhistoriska Museet, intill Karolinska Sjukhuset en gråruggig fredag i oktober. Desto varmare var den alldeles nytryckta broschyren om Langerhans Cell Histiocytos som precis blev klar i tryckpressarna denna historiska dag. Vi var ca 75-80 personer, varav ca 50 föräldrar till barn med Langerhans Cell Histiocytos.

DELA