Ditt bidrag

Vill du stödja föräldraföreningens viktiga arbete?

Vår verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Därför välkomnar vi ditt stöd!
 
Du är välkommen att betala in valfritt belopp på vårt konto i Handelsbanken:
 
Clearing nummer: 6124
Kontonummer: 377 104 248
 
Tack för Ditt bidrag! 
DELA